Fundacja

Dokumenty

Sprawozdania

Projekty

 

Nasz adres:

Fundacja Rozwoju II LO

22-100 Chełm

ul. Szpitalna 14

 

tel. 82 565 38 88

tel./fax 82 564 04 88

 

email: poczta@fundacja2lo.pl

 

rachunek: BOŚ

nr: 36 1540 1144 2016 6442

      1609 0001

 

II LO w Chełmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debata o rozumieniu Świąt Wielkiej Nocy

 


 

Fragment statutu Fundacji:

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-społeczno-kulturalna w zakresie wspierania rozwoju i funkcjonowania II LO w Chełmie, dbania o dobro jego uczniów, absolwentów i pracowników. Celem Fundacji jest także wspieranie i rozwój oświaty, rozumianej jako dobro wspólne obywateli Rzeczypospolitej.

 

§ 7

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

  • promowanie II LO jako wartościowej szkoły z przyszłością,

  • prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej a także kursów oraz szkoleń w oparciu o kadrę i zasoby II LO,

  • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych (koncertów, występów, wystaw, wernisaży) wspierających i promu-jących szkołę,

  • prowadzenie działalności edytorskiej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

  • nawiązywanie współpracy z innymi szkołami, uczelniami wyższymi, fundacjami i organizacjami w kraju i za granicą na rzecz rozwoju i dobra II LO,

  • organizowanie i fundowanie stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym zwłaszcza pochodzącym z rodzin najbiedniejszych,

  • dofinansowywanie w ramach posiadanych środków i możliwości majątku II LO, w tym modernizacji i unowo-cześniania szkoły.

 § 8

 

Fundacja jest organizacją apolityczną, niepopierającą i niepreferującą żadnej organizacji politycznej. Wolną świato-poglądowo, niepopierającą i niepreferującą żadnego wyznania i związku religijnego. Sympatie bądź antypatie polityczne, preferencje światopoglądowe lub wyznanie religijne Fundatorów i członków władz Fundacji nie mają wpływu na cele i dzia-łalność Fundacji.

 

Władze Fundacji

 

Stoją od lewej: Aneta Holuk - sekretarz, Mariusz Kawecki - prezes zarządu, Bożena Czupryńska - członek zarządu,

Andrzej Oleszczuk - członek zarządu, Małgorzata Krasowska - przewodnicząca Rady Fundacji.

 

 

 

© Copyright - Mariusz Kawecki, II LO w Chełmie

Statystyka